about ill

en

Independent Little Lies (ILL) is an interdisciplinary theatre collective that brings together theatre makers, artists, pedagogues and art aficionados. Our productions and cultural events address contemporary, social issues, in 4 different languages. Founded in 1995, ILL has been around the Luxembourg cultural scene for more than 20 years now. We are in a constant state of re-inventing ourselves, building up new collaborations with local and international artists and coproducers, challenging traditional boundaries of live performance and giving emerging artists from various backgrounds the opportunity to develop their creativity.  
 
Board members : Linda Bonvini (president), Jill Christophe (vice-president/web), Ro Hilger (treasurer), Sandy Artuso (secretary), Luc Caregari, Max Lamesch, Frédérique Colling, Elsa Rauchs, Nora Wagener  
Co-opted members: Angélique Arnould, Marc Baum, Rosalie Maes, Sam Reinard, Jacques Schiltz, Gilles Seyler, Anne Simon, Claire Thill  
Internal auditors: Manon Atten, Sandra Cellina, Dany Krier

fr

Independent Little Lies (ILL) est un collectif de théâtre interdisciplinaire qui réunit des professionnels de théâtre, des artistes, pédagogues et passionnés d’art. Nos productions et manifestations culturelles abordent des sujets contemporains et sociaux, dans quatre langues différentes. Fondé en 1995, ILL existe au Luxembourg depuis plus de 20 ans. Nous sommes constamment engagés dans la réinvention de nous-mêmes, dans la réalisation de nouvelles collaborations avec des artistes et coproducteurs locaux et internationaux, défiant les limites traditionnelles du spectacle vivant et donnant à des artistes émergeants d’horizons les plus divers la possibilité de développer leur créativité.  
 
Conseil d'administration: Linda Bonvini (présidente), Jill Christophe (vice-présidente), Ro Hilger (trésorier), Sandy Artuso (secrétaire), Luc Caregari, Max Lamesch, Frédérique Colling, Elsa Rauchs, Nora Wagener  
Membres cooptés: Angélique Arnould, Marc Baum, Rosalie Maes, Sam Reinard, Jacques Schiltz, Gilles Seyler, Anne Simon, Claire Thill  
Réviseurs de caisse: Manon Atten, Sandra Cellina, Dany Krier

de

Independent Little Lies (ILL) ist ein interdisziplinäres Theaterkollektiv, das Theaterleute, Künstler, Pädagogen und Kunstbegeisterte zusammenbringt. Unsere Produktionen und Kulturveranstaltungen behandeln soziale und zeitgenössische Themen in vier verschiedenen Sprachen. 1995 gegründet, ist ILL bereits seit mehr als 20 Jahren fester Bestandteil der Luxemburger Kulturszene. Wir erfinden uns ständig neu, sind durchgehend auf der Suche nach neuen Partnerschaften mit lokalen und internationalen Künstlern und Produzenten und fordern das traditionelle Verständnis darstellender Künste heraus. Dabei bieten wir aufstrebenden Künstlern eine Gelegenheit, ihre Kreativität weiterzuentwickeln.  
 
Verwaltungsrat : Linda Bonvini (Präsidentin), Jill Christophe (Vize-Präsidentin), Ro Hilger (Schatzmeister), Sandy Artuso (Sekretärin), Luc Caregari, Max Lamesch, Frédérique Colling, Elsa Rauchs, Nora Wagener  
Kooptierte Mitglieder: Angélique Arnould, Marc Baum, Rosalie Maes, Sam Reinard, Jacques Schiltz, Gilles Seyler, Anne Simon, Claire Thill  
Kassenrevisoren: Manon Atten, Sandra Cellina, Dany Krier

lb

Independent Little Lies (ILL) ass en interdisziplinären Theaterkollektiv deen Theaterleit, Artisten, Pedagogen a Konschtintresséierter zesummebréngt. Eis Produktiounen a Kulturevents hunn zäitgenëssesch a sozial Themen, op véier verschiddene Sproochen. 1995 gegrënnt, ass ILL scho säit méi wéi 20 Joer e feste Bestanddeel vun der lëtzebuerger Kulturzeen. Mir si permanent am Gaang eis nei ze erfannen, nei Collaboratioune mat lokalen an internationalen Artisten a Koproduzenten auszeschaffen, di traditionnell Limitte vun der Performance erauszefuerderen a jonken Artisten d’Geleeënheet ze ginn, hir Kreativitéit z’entwéckelen.  
 
Conseil d'administration: Linda Bonvini (Präsidentin), Jill Christophe (Vize-Präsidentin), Ro Hilger (Tresorier), Sandy Artuso (Sekretärin), Luc Caregari, Max Lamesch, Frédérique Colling, Elsa Rauchs, Nora Wagener  
Kooptéiert Memberen: Angélique Arnould, Marc Baum, Rosalie Maes, Sam Reinard, Jacques Schiltz, Gilles Seyler, Anne Simon, Claire Thill  
Caissereviseuren: Manon Atten, Sandra Cellina, Dany Krier

«   November '17   »

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

contact

Independent little lies a.s.b.l.
B.P. 13
L-4001 Esch/Alzette

 

Annual Reports

annual report 2015 (pdf, 2403 Kb)
annual report 2014 (pdf, 1722 Kb)
annual report 2016 (pdf, 1288 Kb)
annual report 2017 (pdf, 1764 Kb)